Op het gebied van afval- en milieubeheer werd door Smet Jet NV een grote expertise opgebouwd. Wij halen afval op van diverse aard en oorsprong (gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval) en fungeren als ontvangst- en voorbehandelingscentrum voor afval. Onze teams ruimen ook PCB’s op, polychloorbifenylen, die vooral bekend zijn als koelvloeistof in transformatoren en condensatoren.

Wij zoeken steeds de meest economische en milieuverantwoorde oplossing voor het vervoer en de verwerking van afval. Wij hebben hiervoor de nodige erkenningen  in de drie Belgische gewesten. Tevens beschikken wij over tijdelijke opslagplaatsen, onder meer in Oevel. Het transport gebeurt met geregistreerde vervoerders met ADR en VCA opgeleid personeel.

Smet Jet NV verkoopt en verhuurt eveneens alle opslagmiddelen voor kleine en grote hoeveelheden gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval, zoals: drainage containers, vacuümcontainers, vloeistofcontainers, open en gesloten opslagcontainers.